Recruiting life
Image default
Business / Marketing and Advertising

Digital marketing en internet marketing

De vraag is wat was eerder, digital marketing of internet marketing. In eerste instantie zou men denken en zeggen dat internet marketing ouder is en dat digital marketing een onderdeel van internet marketing is. Net als content marketing, augmented marketing, artikel marketing of viral marketing. Echter wanneer men goed nadenkt, waren digitale apparaten al lang in gebruik voordat het internet bestond. Dat betekent digital marketing bestond al voordat internet marketing bedacht werd. Overigens wil dat tegenwoordig niet zeggen dat digital marketing tegenwoordig geen onderdeel van internet marketing is. Misschien is het zinvol om bij digital marketing een onderscheid te maken tussen online digital marketing en offline digital marketing. Het eerste is 100% zeker een onderdeel van internet marketing, terwijl de tweede eigenlijk niets met internet marketing te doen heeft.

Internet marketing en digital marketing

In de tijd dat computers nog zo groot waren dat er een speciale grote ruimte (denk aan een gymzaal), met extra koeling, verhoogde vloeren voor de kabels, enzovoort, nodig was, was een van de marktleiders Digital Equipment. Digital Equipment was gespecialiseerd in proces besturing en rekenen. Hun eerste serieuze en goed verkochte systeem was de PDP 11. Ontwikkeld in 1980 en op sommige plaatsen in de wereld worden belangrijke productieprocessen hiermee gecontroleerd en gestuurd. Echter slechts zeer gespecialiseerde mensen kenden Digital Equipment, daarom besloot de marketing afdeling wat te gaan doen aan naamsbekendheid. Natuurlijk wilde men dat koppelen aan hun naam en besloten alle campagnes te koppelen aan “digital”. Het werkte en langzaam aan werd Digital Equipment bekend dankzij digital marketing. Zo bekend zelfs dat Compaq Digital Equipment overnam. En dat alles voordat het internet zijn intrede had gedaan.

Digital marketing en Compaq

Compaq had Digital Equipment gekocht om van het imago van Pc-producent af te komen en zich te profileren als producent en leverancier van servers en pc´s. Ondertussen was het internet opgestaan en na verloop van tijd ook internet marketing. In de praktijk bleken veel internet providers gebruik te maken van Compaq servers, eigenlijk het vroegere Digital Equipment. Dus Digital Equipment was een van de pilaren van het internet. Marketing via internet marketing voor Compaq, nam de naam digital marketing aan. Aangezien de moderne marketing mensen gek zijn op nieuwe, soms zinloze, nieuwe begrippen, werd digital marketing snel geadopteerd. Echter het werd losgekoppeld van de historie, Digital Equipment, en werd een serieus begrip. Digital marketing is tegenwoordig een belangrijk onderdeel van internet marketing, verantwoordelijk voor alles wat gebruikt maakt van digitale “uitstraling”.